Хоризонтално сондиране

577499_558061474227445_671234695_nHDD1

Технология и оборудване

Фирма „ЕЛС” АД, разполага с най-модерната технология позволяваща едно природосъобразно решение с минимални щети върху околната среда.

ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ – ЕДНА МОДЕРНА И СРАВНИТЕЛНО НЕПОЗНАТА ТЕХНОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Необходимостта от подмяна или прокарване на тръби за водопроводи, газифициране, електрически и оптични кабели, както и други комуникации обикновено се свързва с традиционното разкопаване на улици. Този стандартен метод води след себе си редица неудобства, свързани с нарушаване целостта на обкръжаващата ни среда, особено в урбанизираните райони. След всяка положена тръба е необходимо да се възстанови трасето, а това в повечето случаи не се извършва по указания стандарт и последствията за района са трайно наблагоприятни. Недостатъците на изкопната технология не свършват само до там, често при прокарването може да се достигне препятствие, което прави този метод непосилен. В такива случай се прибягва до хоризонтално сондиране. Този метод на полагане се прилага с голям успех на места, където разкопаването е невъзможно – при преходи под кръстовища, сгради, реки, пътища, тунели, при направата на сградни отклонения, паркови съоръжения и др.

Принципът на работа се състои в пускането на управляем сондажен лост през проектното трасе и проширяване на отвора по време на обратния ход на лоста до необходимия диаметър, като за това може да са нужни една или повече операции. При пилота сондажния лост се следи постоянно от наземна локализираща система, като по този начин може да се насочва спрямо зададеното трасе. След извършване на пилота следва проширяване до необходимия диаметър със специален инструмент, като при него щангите се издърпват с въртеливо движение, при по-големи диаметри се извършват няколко проширявания, като диаметъра се качва постепенно. След проширяването до необходимия диаметър се закача тръба след проширителя посредством устройство, което не предава въртеливото движение към тръбата и анкер.

При изготвяне на сондажа от съществено значение е диаметъра на тръбата и материала, от който е направена. При полиетиленовите тръби е възможно голямо усукване на тръбата по време на изтеглянето. Тази гъвкавост позволява голяма свобода при прокарването, за разлика от стоманените тръби. Материалът на тръбата е особено важен и при проектирането на самия сондаж, понеже на по-урбанизирани места има съответно и повече подземни комуникации, това понякога създава допълнителни усложнения. В началото и края на всеки сондаж е необходимо да има изкопи, като при прокарването на полиетиленови тръби са малки, докато при стоманените тръби е необходима траншея за поставяне на тръбата, която е с дълбочината на сондажа и дължината на тръбата, но често тя съвпада с вече прокопано трасе.

Съществено значение за добрата работа на машината в различните типове почва има промивната течност която се използва. Тази промивка е суспензия от вода и бентонит, и е екологично чиста. По време на работа промивната течност извършва няколко основни дейности: да крепи стените на сондажа за да се избегне евентуално обрушане; има смазващи свойства при изтеглянето на тръбата; да охлажда сондажната глава и проширителя; да изкарва шлама и други действия, осигуряващи по-голяма стабилност и надеждност. Налягането на промивната течност служи като допълнителен режещ инструмент. Свойствата на промивната течност зависят най-вече от качеството на използвания бентонит и неговата концентрация, като от своя страна тя зависи от типа на почвата, до кой етап е достигнал сондажа и появата на евентуални усложнения. Понякога в по-нестабилни почви, силни подпочвени води или други неблагоприятни фактори, е необходимо да се използват полиактивни вещества. Тяхната роля е различна и зависи от състава им.

Като цяло хоризонталното сондиране се развива и разпостранява с бързи темпове, и се налага като един от най-добрите методи поради своята екологичност, практичност и минимални последици.

Хоризонталното сондиране е едно бързо, точно, чисто и рентабилно съвременно решение.

Специфика и функционалност

Спектърът на приложение се простира при всички строителни работи в рамките на снабдяването с вода, газ и централно отопление, полагането на напорни тръби за отпадъчни води, както и тръби за защита на силови, оптични и телекомуникационни кабели.

Техническо оборудване – GRUNDODRILL 15X

Машината има възможност за полагане на тръби с диаметър до 400 мм – полиетилен и до 700 мм – стомана, спрямо дължината на сондажа. Максималната дължина на сондажите е 180 метра. Има голяма продуктивност при по-малки диаметри и е несравнима с изкопната технология. Разполага с управляем сондажен лост, насочван с локализираща система

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология:

Полагането на тръби се осъществява чрез машина за хоризонтално сондиране, като щетите върху околната среда са минимални. Тръбите се полагат по дълбочина по желание на клиента или в зависимост от проекта

  • Самият процес сондаж преминава през следните етапи:
  • Проектиране / Предварително проучване
  • Избор на машината и инструмент за сондиране
  • Пилотен сондаж с локализиране
  • Проширяване (еднократно или многократно до желания диаметър на сондажа)
  • Изтегляне на тръбата

При пилотния сондаж и изтеглянето на тръбата се използва промивна течност (бентонит), която е абсолютно екологична. Ние работим с продуктите на фирма BENTONIL, лидер на световния пазар.

Преимущества

Този метод на полагане се прилага с голям успех на места, където разкопаването е невъзможно – преходи на кръстовища, ж.п. линии, сгради, реки и др. Компанията разполага с модерно техническо обурудване; Работи с високо клалифициран и опитен персонал; Предлагаме кратки срокове за изпълнение на обектите, с минимални щети върху околната среда.

По-големи Обекти изпълнени от фирмата:

гр. Пловдив – изградени линейни части и преходи за газопровод в централна част, промишлени зони, главни пътища, под колектори, под тунели, ж.п. линии, около и под сгради, под кръстовища и др.
гр. Септември – изградени преходи под ж.п. линии, реки и пътища
гр. Стара Загора – преход под главен път
гр. Генерал Тошево – преходи под национални пътища
гр. Балчик – преходи под главен път за трасета за газопровод, водопровод и кабели
гр. Каварна – преходи под главен път и в града
гр. Белослав – преход под ж.п. линия и под главен път
гр. Провадия – изграждане на газопроводно трасе и преходи под главен път, под сгради и под ж.п. линия
Русенска Корабостроителница – изграждане на трасе към газопровод
Летище Варна – преход и част от трасе
гр. Варна – преходи под колектори и главни пътища
Магистрала Варна – София – преходи под магистрала за канализация
с. Куртово Конаре – преходи под главен път
к.к. Албена – преходи под главен път за водопровод и канализация
гр. Търговище – изграждане на части от трасе за канализация
„В и К“ ЕООД гр. Добрич – преходи под главен път
с. Топола и с. Божурец – преходи под галвен път
Община Калитиново – магистрален газопровод