NANO

logo-delphia

размер метри
Тип на кила централен
Обща дължина 8,05 m 26,41 ft
Дължина на корпуса 7,20 m 23,62 ft
ширина 3,00 m 9,84 ft
Газене минимално 0,31 m 1,02 ft
Газене 0,60 m 1,97 ft
Maкс. тегло 1350 kg 2976 lbs
Баласт 150 kg 331 lbs
Тип двигател Извън бордов
Горивен резервоар 40,0 l 8,8 gal.UK
Воден резервоар 70,0 l 15,4 gal.UK
Сертификат CE C – 5
Дизайнер Andrzej Skrzat